4.ป้ายจราจร

  
     เรารับผลิต และ ติดตั้ง ป้ายจราจรประเภทต่างๆทุกชนิด ตามแบบและมาตรฐานของ กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท  (กระทรวงคมนาคม)
 
     ทั้งเฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถัก โอเวอร์เฮด (Overhead) และ โอเวอร์แฮงค์ (Overhang) ผ่านการทดสอบคุณภาพของวัสดุ ค่าการสะท้อนแสง
 
     แบบป้ายจราจร กระบวนการและขั้นตอนผลิต ตามแบบมาตรฐานของ กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท อย่างถูกต้องครบทุกขั้นตอน.
 
     ป้ายจราจรแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
 
     1. ป้ายเตือน
 
     2. ป้ายบังคับ
 
     3. ป้ายแนะนำ
 
     ป้ายเตือน (Warning Signs) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 
     1. ป้ายเตือนที่แสดงสัญลักษณ์ หรือ ข้อความต่างๆทางจราจร
 
     2. ป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่างๆ 
 
     3. ป้ายเตือนตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด
 
     
        1234
 
     1. ทางโค้งซ้าย
     2. ทางโค้งขวา
     3. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
     4. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
     5. ทางโค้งเริ่มกลับซ้าย 
                                                                                               
     6 7810
 
     6. ป้ายเตือนทางเอกตัดกัน
     7. ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย
     8. ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
     9. ป้ายวงเวียนข้างหน้า
    10.ทางแคบลงทั้งสองด้าน
                                                                                      
  
     11 12131415
    
     11.ช่องจราจรปิดทางด้านซ้าย
     12.ข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
     13.ทางลงลาดชัน
     14.ทางลื่น
     15.สัญญาณจราจร
                       
          ป้ายเตือนต่างๆ หมายเลข 1-15 ขนาด 60*60 , 75*75 , 90*90 ซม.
 
     1617181920
          
     16.ป้ายเตือนแนวทาง60*120/90*180
     17.ป้ายเตือนแนวทาง60*120/90*180
     18.ป้ายเตือนแนวทาง60*120/90*180
     19.ขนาด 80*120
     20.ขนาด 60*120
                                   
 
     2122232425
 
     21. ขนาด 75*120
     22. ขนาด 150*180
     23. ขนาด 30*45,45*60,60*75
     24. ขนาด 45*75,60*75
     25. ขนาด 45*75,60*75                                                                                                                                                                                                                         
      2. ป้ายบังคับ (Regulatory Signs)
 
      เป็นป้ายจราจรที่บังคับให้ผู้ใช้ยานพาหนะหรือใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในป้ายนั้น โดยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องกระทำ
 
      หรือ งดเว้นการกระทำในบางลักษณะ
 
       1 45
 
    1.ป้ายหยุด
    2.ป้ายให้ทาง
    3.ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
    4.ป้ายห้ามแซง
    5.ป้ายห้ามกลับรถ
 
    6    7  910
 
    6.ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
    7.ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
    8.ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
    9.ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์
  10.ป้ายห้ามรถยนต์
                                                                                     
   11 1213  14  15
 
   11.ป้ายหยุดตรวจ
   12.ป้ายจำกัดความเร็ว
   13.ป้ายจำกัดน้ำหนัก
   14.ป้ายจำกัดความกว้าง
   15.ป้ายจำกัดความสูง
 16 17 18 19  20
 
 16.ป้ายห้ามจอด
 17.ป้ายห้ามหยุดรถ
 18.ป้ายสุดเขตบังคับ
 19.ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า
 20.ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
                                                                                                             
 21 22 2324 25 
 
 21.ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
 22.ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
 23.ป้ายให้เลี้ยวขวา
 24.ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
 25.ป้ายวงเวียน
                                                                                         
 2627 28             
 
 26.ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
 27.ป้ายช่องเดินรถบรรทุก
 28.ป้ายให้ชิดซ้าย
 
 ป้ายบังคับขนาดมาตรฐานทั่วไป คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 , 75 , 90 ซม.
 
 ป้ายเตือนจราจร เขตก่อสร้าง (Construction zone - Warning Signs)
 
 เป็นป้ายเตือนจราจรใช้ในเขตก่อสร้าง หรือ ขณะทำงานอยู่ ผ่านขั้นตอนการผลิตและทดสอบคุณภาพ
 
 ตามแบบมาตรฐานของ กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท
 
   
  ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง 60*120 ซม.
 
       
   ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง 60*120 ซม.
   ป้ายเตือนลดความเร็ว 60*180 ซม.
 
    
 
  
 
  ป้ายเตือนงานก่อสร้าง 75*75 ซม. 
  ป้ายเตือนคนทำงาน 75*75 ซม.
  ป้ายทางเบี่ยงซ้าย-ขวา 75*75 ซม. 
  ป้ายจำกัดความเร็ว 75*75 ซม. 
  ป้ายช่องจราจรปิดด้านซ้าย-ขวา 90*135 ซม. 
  ป้ายช่องจราจรลดลง 75*75 ซม. 
  ป้ายงานก่อสร้างสะพานข้างหน้า 90*240 ซม. 
  ป้ายงานก่อสร้างทางข้างหน้า 90*240 ซม. 
  ป้ายทางก่อสร้างทางโปรดระมัดระวัง 90*240 ซม. 
  ป้ายจุดเริ่มต้นโครงการ 90*180 ซม. 
  ป้ายสำนักงานโครงการ 90*180 ซม. 
  ป้ายลูกศร 60*120,80*180 ซม. 
  ป้ายจุดสิ้นสุดโครงการ 90*180 ซม. 
  ป้ายทางเลี่ยงจุดก่อสร้าง 90*180 ซม.
  ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง 90*180 ซม.
 
 3. ป้ายแนะนำทั่วไป (CONVENTION HIGHWAYS - GUIDE SIGNS)
 
          
        
 
  ป้ายแสดงหมายเลขทางหลวง และ ทางหลวงสายเอเชีย
 
     
      
     
 
  ป้ายเสริมระบุทิศทางหมายเลขทางหลวง
 
 12 3     
 
 1.ขนาด 45*45,60*60
 2.ขนาด 40*60,60*60
 3.ขนาด 60*100                   
                                             
 
                                  
 
   1.  2. 
   
   1.ขนาด 60*120,75*210
   2.ขนาด 60*120,60*180,80*180                                                             
                                       
 
             แบบติดตั้งป้าย
 
            ป้ายแนะนำชนิดแขวนสูง (Overhead Overhang - Guide Signs)
 
      
 
                 
 
       
 
      
      ป้ายแนะนำเส้นทาง        
      ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว                  
 
                                            
                                       
 
 
    ผลงานการทำป้ายประเภทต่างๆของ RKC TRAFFIC SERVICE. (บางส่วน)
 
           
  ป้ายเขตโรงเรียนแบบไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ 
                                                                                                                                                                                
         
 
  รายละเอียดป้ายเตือนเขตโรงเรียน   
  - ใช้แผงโซล่าเซลล์แบบ Silicon 1 ชั้น
  - ผลิตพลังงานได้5W,แรงดันไฟฟ้า17V
  - กระแสไฟฟ้า300 MA, ชนิดแห้ง (CELL LEAD ACID )   
  - แรงดัน12 V
 
  อุปกรณ์ส่องสว่าง
  - หลอด LED สีเหลือง ขนาด 5 mm.
  - ความเข้มของการส่องสว่าง 700,000-730,000 mcd
  - อายุการใช้งานประมาณ 100,000 ชั่วโมง         
  - อัตราการกระพริบไฟ ประมาณ 60 ครั้ง/นาที
  - ระยะการมองเห็น 300-500 เมตร 
 
  ป้าย
  แบบรูปคน ขนาด 60*60 Cm.        
  แบบเขตโรงเรียน 50*60 Cm.
 
  ป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ (TEST SPEED SOLAR CELL)
 
   
 
 นี่คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของ RKC TRAFFIC SERVICE ที่เราผลิต และ นำมาใช้กับป้ายจราจรบริเวณเขตโรงเรียน 
 ชุมชน  สถานที่ราชการ หรือ บริเวณจุดเสี่ยงที่มีคนอาศัยอยู่มาก เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ ทราบความเร็วของรถ
 ขณะวิ่งผ่านสถานที่ดังกล่าว ทำให้ชะลอความเร็วลง และช่วยลดอุบัติเหตุ
 
  
 
 แผง Solar Cell แหล่งกักเก็บพลังงาน Solar Energy.
 
 คุณสมบัติและประโยชน์ของป้าย Test Speed พลังงานแสงอาทิตย์
 
 - ทำให้ทราบถึงความเร็วรถ ขณะวิ่งผ่านบริเวณจุดเสี่ยงหรืออันตราย
 - ช่วยให้ผู้ขับขี่ ลดความเร็วของยานพาหนะลง ลดการเกิดอุบัติเหตุ
 - ติดตั้งง่าย สะดวก ไม่ต้องเดินสายไฟ
 - แสดงผลเป็นตัวเลข บนจอ LED
 - สามารถมองเห็นความเร็วของยานพาหนะ หรือ ตัวเลข บนหน้าจอ LED
 ได้ไกลกว่า 500 เมตร
 - ใช้แหล่งกำเนิดพลังงานจาก แสงอาทิตย์  (Solar Cell)
 - ใช้งานอัตโนมัติ เก็บพลังงานไว้ใช้เองและนำมาใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 - ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            
            
 
            
 
 
Visitors: 48,276