2. งานตีเส้นจราจร

 งานตีเส้นอำนวยความปลอดภัย

 สีโคลด์พลาสติก (COLD PLASTIC) : เราใช้สีโคลด์พลาสติกในงานอำนวยด้านความปลอดภัย ซึ่งมีคุณสมบัติ ต้านการลื่นไถล

 มีความหนา สีสด ชัดเจน ผู้ใช้รถใช้ถนนจะสามารถมองเห็นได้ง่าย ทำให้ชะลอความเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ในบริเวณที่เสี่ยง

 ต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น บริเวณหน้าโรงเรียน เขตชุมชน หน้าสถานที่ราชการ หรือ บริเวณที่มีจุดเสี่ยง เป็นต้น.

 

 

 

Visitors: 48,276