สินค้าใหม่

ป้ายเขตโรงเรียนแบบไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ 
                                                                                                                                                                                
         
 
  รายละเอียดป้ายเตือนเขตโรงเรียน   
  - ใช้แผงโซล่าเซลล์แบบ Silicon 1 ชั้น
  - ผลิตพลังงานได้5W,แรงดันไฟฟ้า17V
  - กระแสไฟฟ้า300 MA, ชนิดแห้ง (CELL LEAD ACID )   
  - แรงดัน12 V
 
  อุปกรณ์ส่องสว่าง
  - หลอด LED สีเหลือง ขนาด 5 mm.
  - ความเข้มของการส่องสว่าง 700,000-730,000 mcd
  - อายุการใช้งานประมาณ 100,000 ชั่วโมง         
  - อัตราการกระพริบไฟ ประมาณ 60 ครั้ง/นาที
  - ระยะการมองเห็น 300-500 เมตร 
 
  ป้าย
  แบบรูปคน ขนาด 60*60 Cm.        
  แบบเขตโรงเรียน 50*60 Cm.
 
  ป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ (TEST SPEED SOLAR CELL)
 
   
 
 นี่คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของ RKC TRAFFIC SERVICE ที่เราผลิต และ นำมาใช้กับป้ายจราจรบริเวณเขตโรงเรียน 
 ชุมชน  สถานที่ราชการ หรือ บริเวณจุดเสี่ยงที่มีคนอาศัยอยู่มาก เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ ทราบความเร็วของรถ
 ขณะวิ่งผ่านสถานที่ดังกล่าว ทำให้ชะลอความเร็วลง และช่วยลดอุบัติเหตุ
 
  
 
 แผง Solar Cell แหล่งกักเก็บพลังงาน Solar Energy.
 
 คุณสมบัติและประโยชน์ของป้าย Test Speed พลังงานแสงอาทิตย์
 
 - ทำให้ทราบถึงความเร็วรถ ขณะวิ่งผ่านบริเวณจุดเสี่ยงหรืออันตราย
 - ช่วยให้ผู้ขับขี่ ลดความเร็วของยานพาหนะลง ลดการเกิดอุบัติเหตุ
 - ติดตั้งง่าย สะดวก ไม่ต้องเดินสายไฟ
 - แสดงผลเป็นตัวเลข บนจอ LED
 - สามารถมองเห็นความเร็วของยานพาหนะ หรือ ตัวเลข บนหน้าจอ LED
 ได้ไกลกว่า 500 เมตร
 - ใช้แหล่งกำเนิดพลังงานจาก แสงอาทิตย์  (Solar Cell)
 - ใช้งานอัตโนมัติ เก็บพลังงานไว้ใช้เองและนำมาใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 - ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
Visitors: 48,275